Dom pogrzebowy

Nasza firma dysponuje własnym nowoczesnym domem pogrzebowym. Kompleks obejmuje spełniającą wysokie standardy chłodnię do przechowywania ciał.

Posiadamy odpowiednio przystosowane i wyposażone pomieszczenia do przygotowywania zmarłych do pogrzebu. Wykonujemy tu pełną toaletę, zabezpieczenie, ubranie i kosmetykę.

W budynku mieście się sala ekspozycyjna z trumnami i urnami. W domu pogrzebowym znajdują się dwie eleganckie kaplice pożegnań. Obiekt też zapewnia nam warunki pozwalające godnie i z szacunkiem przechować i przygotować zmarłych do pochówku.

 

dom pogrzebowy Sala ekspozycyjna Kaplica mała Sala przygotowań zwłok Chłodnia Kaplica duza

Telefon calodobowy
601 95 27 02
41 344 57 00

Adres e-mail
pogrzebkielce@gmail.com

25-516 Kielce
Al. IX wieków Kielc 17