Małgorzata Ożarska

nekrolog Małgorzata Ożarska
Wiek: żyła lat 77
Data pogrzebu: 16.10.2019
Miejsce pochówku: cmentarz Cedzyna
Msza święta: Ceremonia Pogrzebowa w Domu Pogrzebowym EDEN o godz. 13:00