Ś.P. Julian PIĘTA

nekrolog Ś.P. Julian PIĘTA
Wiek: żył lat 87
Data pogrzebu: 28.08.2019
Miejsce pochówku: cmentarz Cedzyna
Msza święta: Ceremonia Pogrzebowa o godz. 10:00