Ś.P. KRYSTYNA PODGRODZKA

nekrolog Ś.P. KRYSTYNA PODGRODZKA
Wiek: żyła lat 74
Data pogrzebu: 07.09.2019
Miejsce pochówku: cmentarz Cedzyna
Msza święta: Kościół pw. Św. Jerzego Matulewicza o godz. 12:00