Ś.P. MARIAN MATUSZCZYK

nekrolog Ś.P. MARIAN MATUSZCZYK
Wiek: żył lat 77
Data pogrzebu: 19.08.2019
Miejsce pochówku: cmentarz Prawosławny
Msza święta: w kościele Parafialnym pw. Św. Franciszka z Asyżu godz. 10:00