Ś.P. Stanisław MAJKA

nekrolog Ś.P. Stanisław MAJKA
Wiek: żył lat 80
Data pogrzebu: 12.09.2019
Miejsce pochówku: cmentarz w Łopusznie
Msza święta: w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie o godz. 14:00