Śp. Czesław Paździerz

nekrolog Śp. Czesław Paździerz
Wiek: żył lat 69
Data pogrzebu: 06.04.2020
Miejsce pochówku: cmentarz Piekoszów
Msza święta: w kościele Parafialnym w Szczukowicach o godz. 15:00