Nekrologi

nekrolog Śp. Mirosława Chmielarz

Śp. Mirosława Chmielarz

Wiek: żyła lat 77
Pogrzeb dnia: 08.04.2020

Więcej informacji »

nekrolog Śp. Wiesława Dziurzyńska

Śp. Wiesława Dziurzyńska

Wiek: żyła lat 65
Pogrzeb dnia: 07.04.2020

Więcej informacji »

nekrolog Śp. Czesław Gałęzia

Śp. Czesław Gałęzia

Wiek: żył lat 94
Pogrzeb dnia: 08.04.2020

Więcej informacji »

nekrolog Śp. Czesław Paździerz

Śp. Czesław Paździerz

Wiek: żył lat 69
Pogrzeb dnia: 06.04.2020

Więcej informacji »

nekrolog Śp. Pelagia Wasik

Śp. Pelagia Wasik

Wiek: żyła lat 82
Pogrzeb dnia: 02.04.2020

Więcej informacji »

nekrolog Śp. Barbara Sykulska

Śp. Barbara Sykulska

Wiek: żyła lat 67
Pogrzeb dnia: 02.04.2020

Więcej informacji »