Prace cmentarne

prace cmentarne

Zakład Pogrzebowy EDEN w swojej pracy nie korzysta ze wsparcia osób trzecich. Chcemy, aby mieli Państwo gwarancję jakości, dlatego wszelkie prace – w tym prace cmentarne – wykonujemy we własnym zakresie. Dotyczy to nie tylko cmentarza w Chęcinach, którego jesteśmy administratorem, ale każdego cmentarza, na którym organizujemy pogrzeby.

W swoich pracach kładziemy duży nacisk nie tylko na ich perfekcyjne wykonanie, ale także dbamy o estetykę otoczenia. Nasi wykwalifikowani pracownicy z poszanowaniem godności osób zmarłych oraz z wysokim profesjonalizmem zrealizują państwa każde życzenie związane z pochówkiem osób. Jesteśmy w stanie Państwu pomóc w zakupie placu pod nowy grób.

Nasza Firma wykonuje usługi na cmentarzach takie jak:

• przygotowanie miejsca do pochówku
• otwarcie i zamknięcie nagrobka
• murowanie grobów
• organizacja pochówku do grobu ziemnego
• organizacja pochówku do grobu murowanego
• przeprowadzenie ekshumacji
• obniżenie szczątków
• przygotowanie fundamentów pod nagrobki
• rozbiórka nagrobków
• budowa nagrobków
• układanie kostki przygrobnej
• kucie liter
• wymiana tabliczek, a także krzyży

Usługi wykonujemy na Cmentarzach takich jak Cmentarz Stary, Nowy, Prawosławny, Komunalny I i II, Cedzyna, a także Chęciny.